අෂ්කෙනාස් (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අෂ්කෙනාස් (හෙබ්‍රෙව්: אשכנז‎) යන්නෙන් පහත දේ අදහස් විය හැක:

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]