අශ්‍රැතවත් පෘථග්ජනයෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Dharma Wheel.svg ත්‍රිපිටකය/බුදු දහම වෙනස් කළ නොහැක. පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි විකිපීඩියාව හරහා ත්‍රිපිටක ධර්මයට හානි විය/කළ හැක.

මුල් ත්‍රිපිටකය ලබා දෙන මූලාශ්‍ර හා වෙනත් විශ්වාසවන්ත අඩවිවලට බාහිර යොමු, ත්‍රිපිටක දහම් පිළිබඳ අදහස් හා සාකච්ඡා පමණක් විකිපීඩියාවට එක් කරමු.
බුද්ධ ධර්මය හැදෑරීමට විකිපීඩියාව භාවිත නොකරමු.

ත්‍රිපිටක ධර්ම කරුණු නිර්මලව ම මතු පරපුරට උරුම කරමු!


ලක්‍ෂණ[සංස්කරණය]

අශ්‍රැතවත් පෘථග්ජනයෝ රූපයේ, වේදනාවන්ගේ, සංඥාවන්ගේ, සංස්කාරයන්ගේ සහ විඥානයේ අස්තඞගමයද, ආස්වාදයද, ආදීනවද, නිස්සරණයද ඇති සැටි නොදනිති. [1]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. සංයුක්ත නිකාය, පළමුවැනි සමුදය සූත්‍රය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අශ්‍රැතවත්_පෘථග්ජනයෝ&oldid=360893" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි