අවයවය (ගණිතය)

විකිපීඩියා වෙතින්

ගණිතයෙහි, කුලකයක අවයවයක් හෝ සාමාජිකයෙක් හෝ යනු, එම කුලකය තනන්නාවූ විභින්න වස්තූන්ගෙන් ඕනෑම එකකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අවයවය_(ගණිතය)&oldid=426655" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි