අර්ලින්මයර් ප්ලාස්කුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අනුමාපන පිහිටුවීමක භාවිතා වන කේතු ප්ලාස්කුවක්

කේතු ප්ලාස්කුවක් ලෙසින්ද හැඳින්වෙන, අර්ලින්මයර් ප්ලාස්කුවක් යනු , පැතලි පතුලක්, කේතු ආකාර දේහයක්, හා සිලින්ඩරාකාර ගෙලක් සහිත වන පුළුල් භාවිතයක පවතින පරික්ෂණාගාර ප්ලාස්කුවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අර්ලින්මයර්_ප්ලාස්කුව&oldid=261864" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි