අයිෆෝන් (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අයිෆෝන් යොමුව:

 • අයිෆෝන්, ඇපල් සමාගම විසින් නිෂ්පාදිත ස්මාර්ට්ෆෝන් මාදිළියකි.
  • අයිෆෝන් (ප්‍රථම), මෙම වර්ගයේ ප්‍රථම මාදිළිය.
  • අයිෆෝන් 3ජී, 3ජී සහ GPS හඳුන්වාදෙන ලදී.
  • අයිෆෝන් 3ජීඑස්, මාලිමාවක්, වේගවත් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයක් සහ වීඩියෝ සැටහුම් කලහැකි මෙගා පික්සල 3.0 ක කැමරාවකින් සමන්විතය.
  • අයිෆෝන් 4, ද්විතීය කැමරාවක්, ඉහළ විභේදනයක් සහිත තිරයක් සහ මෙගා පික්සල 5.0 ක පසුපස කැමරාවකින් සමන්විතය.
 • අයිෆෝන් මෙභෙයුම් පද්ධතිය, iOS සඳහා 2010 ජූනි මාසය තෙක් භාවිතා කල නම, ඇපල් සමාගම විසින් නිෂ්පාදිත ජංගම දුරකතන සඳහා වන මෙභෙයුම් පද්ධතිය.
 • Linksys අයිෆෝන්, Cisco විසින් නිෂ්පාදිත VOIP දුරකතනයක් සහ අන්තර්ජාල සන්නිවේදන උපකරණයක්.