අම්ලකර නිෂ්ඨාව

විකිපීඩියා වෙතින්
O2 build-up in the Earth's atmosphere. Red and green lines represent the range of the estimates while time is measured in billions of years ago (Ga).
  • Stage 1 (3.85–2.45 Ga): Practically no O2 in the atmosphere. The oceans were also largely anoxic – with the possible exception of O2 in the shallow oceans.
  • Stage 2 (2.45–1.85 Ga): O2 produced, rising to values of 0.02 and 0.04 atm, but absorbed in oceans and seabed rock.
  • Stage 3 (1.85–0.85 Ga): O2 starts to gas out of the oceans, but is absorbed by land surfaces. No significant change in oxygen level.
  • Stages 4 and 5 (0.85 Ga – present): Other O2 reservoirs filled; gas accumulates in atmosphere.[1]

අම්ලකර නිෂ්ඨාව එසේත් නැත්නම් ඔක්සිජන් නිෂ්ඨාව (ඉංග්‍රීසි:  Great Oxidation Event, GOE, Great Oxygenation Event, Oxygen Catastrophe, Oxygen Revolution, Oxygen Crisis, Oxygen Holocaust)[2] යනු පෘථිවි අතීතයේ Paleoproterozoic යුගය තුළ පෘථිවි වායුගෝලය සහ නොගැඹුරු සගර ප්‍රථම වරට ඔක්සිජන් මට්ටම ඉහළ නැගීමේ අත්දැකීම ලත් වකවානුව වෙයි.[3]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Holland, Heinrich D. (19 May 2006). "The oxygenation of the atmosphere and oceans". Philosophical Transactions of the Royal Society: Biological Sciences. 361 (1470): 903–915. doi:10.1098/rstb.2006.1838. PMC 1578726. PMID 16754606.
  2. Margulis, Lynn; Sagan, Dorion (1986). "Chapter 6, "The Oxygen Holocaust"". Microcosmos: Four Billion Years of Microbial Evolution. California: University of California Press. p. 99. ISBN 9780520210646.
  3. Lyons, Timothy W.; Reinhard, Christopher T.; Planavsky, Noah J. (February 2014). "The rise of oxygen in Earth's early ocean and atmosphere". Nature. 506 (7488): 307–315. Bibcode:2014Natur.506..307L. doi:10.1038/nature13068. PMID 24553238. S2CID 4443958.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අම්ලකර_නිෂ්ඨාව&oldid=649907" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි