අම්රාවතී දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
අම්රාවතී දිස්ත්‍රික්කය
දිස්ත්‍රික්කය
අම්රාවතී දිස්ත්‍රික්ක මූලස්ථානයෙහි මාර්ගයක්
අම්රාවතී දිස්ත්‍රික්ක මූලස්ථානයෙහි මාර්ගයක්
රට ඉන්දියාව
ප්‍රාන්තයමහාරාෂ්ට්‍ර
මූලස්ථානයඅම්රාවතී
සරිය
 • මුළු12,235 කිමී2 (4,724 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2011)
 • මුළු28,87,826
 • ඝණත්වය213/කිමී2 (550/වර්ග සැත)
භාෂා
 • නිලමරාටි
වේලා කලාපIST (UTC+5:30)
වෙබ් අඩවියamravati.nic.in