අභිලේඛන

විකිපීඩියා වෙතින්

වර්ගීකරණය[සංස්කරණය]

  1. ලෙන් ලිපි
  2. ගිරි ලිපි
  3. පුවරු ලිපි
  4. ටැම් ලිපි

[1]

  1. රසික බණ්ඩාර අභිලේඛන ISBN 978-955-613-217-5 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අභිලේඛන&oldid=361449" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි