අනුරාධපුර පළමු දළදා මාළිගාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අනුරාධපුර ඇතුළු නුවර පිහිටා තිබුනි. ක්‍රි.ව. 4වන සියවසේදී කිත්සිරිමෙවන් රජතුමා විසින් ඉදිකරණ ලදී.