අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය හරහා කටහඬ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය හරහා කටහඬ (Voice over IP, VoIP) යනු family of technologies, methodologies, communication protocols, and transmission techniques for the delivery of voice communications and multimedia sessions over Internet Protocol (IP) networks, such as the Internet. Other terms frequently encountered and often used synonymously with VoIP are IP telephony, Internet telephony, voice over broadband (VoBB), broadband telephony, and broadband phone. අන්තර්ජාලය සෙවාවක්

VoIP ඇතුළු නේවාසික ජාලයකට නිදසුනක්