අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය

විකිපීඩියා වෙතින්
ක්‍රි.ව. 1970 පටන් මෙම ප්‍රධාන දර්ශක යහපත් අතට හැරී ඇත.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අන්තර්ජාතික_සංවර්ධනය&oldid=472387" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි