අතිතයිරොයිඩතාවය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අතිතයිරොයිඩතාවය
Synonyms Overactive thyroid, hyperthyreosis
Triiodothyronine.svg
ට්‍රයිඅයඩොතයිරොනින් (T3, pictured) සහ තයිරොක්සින් (T4) are both forms of thyroid hormone.
Specialty Endocrinology
Symptoms Irritability, muscle weakness, sleeping problems, fast heartbeat, heat intolerance, diarrhea, enlargement of the thyroid, weight loss[1]
Complications Thyroid storm[2]
Usual onset 20–50 years old[2]
Causes Graves' disease, multinodular goiter, toxic adenoma, inflammation of the thyroid, eating too much iodine, too much synthetic thyroid hormone[1][2]
Diagnostic method Based on symptoms and confirmed by blood tests[1]
Treatment Radioiodine therapy, medications, thyroid surgery[1]
Medication Beta blockers, methimazole[1]
Frequency 1.2% (USA)[3]

අතිතයිරොයිඩතාවය යනු තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය මගින් තයිරොයිඩ් හෝමෝනය අධික ලෙස නිපදවීම නිසා ඇති වන තත්වයකි.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Hyperthyroidism". www.niddk.nih.gov. July 2012. සම්ප්‍රවේශය 2015-04-02. 
  2. 2.0 2.1 2.2 Devereaux, D.; Tewelde, SZ. (May 2014). "Hyperthyroidism and thyrotoxicosis.". Emerg Med Clin North Am. 32 (2): 277–92. PMID 24766932. doi:10.1016/j.emc.2013.12.001. 
  3. Bahn Chair, RS; Burch, HB; Cooper, DS; Garber, JR; Greenlee, MC; Klein, I; Laurberg, P; McDougall, IR; Montori, VM; Rivkees, SA; Ross, DS; Sosa, JA; Stan, MN (June 2011). "Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists.". Thyroid. 21 (6): 593–646. PMID 21510801. doi:10.1089/thy.2010.0417. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අතිතයිරොයිඩතාවය&oldid=432664" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි