අත්හිටවූ සිර දඬුවම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අත්හිටවූ සිර දඬුවමක් යනු විත්තිකරුවකු වරදකරු බව ඔප්පු වීමෙන් පසුව, විත්තිකරු විසින් පරිවාස කාලයක් ගත කිරීමට ඉඩ සලසනු සඳහා, විනිශ්චයකරුවෙකු විසින් සිර දඬුවමක් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද කිරීම හැඳින්වීමට භාවිතා වන නීතිමය යෙදුමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අත්හිටවූ_සිර_දඬුවම&oldid=261855" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි