1954 අංක 19 දරණ සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 1. 1954 අංක 19 දරණ සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනතෙහි අරමුණ වන්නේ සාප්පු හා කාර්යාල සේවයේ යෙදී සිටින සේවකයින්ට සේවා පහසුකම් සැපයීම, සේවා කාලයක් නියම කිරීම, අතිකාල දීමනා වේතන නීති-රීති හා මෙම පනතින් ආඅවරණය වන සේවිකාවන් සදහා ප්‍රසූතිකාධාර පහසුකම් ලබාදීමයි.

ආවරණය[සංස්කරණය]

මෙම පනතින සාප්පු හා කරියාල සේවකයින්ට අඅවරණයක් සැලසෙන නිසා සාප්පු හා කර්යාලයන්ට ගැනෙන ආයතන පිලිබදව 68 වන වගන්තියෙහි කරුණු දක්වා ඇත. ඒ අනුව සාප්පුවක් යනු සිල්ලර හෝ තොග වෙළද ව්‍යාපරයක් පවත්වාගෙන යනු ලබන ස්ථාන, නේවාසික හෝටල්, ආහාර බීම වර්ග වෙලදාමට තබා තිබෙන ස්ථාන , කොන්ඩා කපන්නන්ගේ හා සකස් කරන්නන්ගේ ව්‍යාපර, ලොන්ඩරි, ඩ්‍රයි කිරීම් හා ඩ්‍රයි ක්ලීනින් කරන තැන්, ජායාරූප ශාල යනාදිය අයත්වේ

එහෙත් අවමංගල්‍ය කටයුතු කරන්නනේ සේවා ස්ථාන හා පුන්‍ය කටයුතු සදහා මාසෙකට නොවැඩි කාලසීමක් තුල පවත්වාගෙන යන වෙළදශාලා මෙම පනතින් ආවරණය නොවේ.

කාර්‍යාලයක් ලෙස හැදින්වෙන්නේ බැංකුවක, රක්ෂණ සමාගමක නැව් සමාගමක, සංයුක්ත ස්කන්ධ සමාගමක වතු නියෝජිත, ප්‍රචාරක නියෝජිත, ප්‍රවාඅක නියෝජිත වැනි පුද්ගලයෙකුගේ සමාගමක කටයුතු කිරිම සදහා පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතනයන්ය. තවද වෙළද සැලක, කර්මන්ත ශාලවක , වත්තක, ආකරයක, ආපන ශාලවක,සමාජ ෂාලවක, පුවත්පත් හා පොත් විකුණන ආයතනයක පවත්වාගෙන යනු ලබන කර්යාල සේවාවන්ද, ගණකාධිකාරීන්, නීතීඥඉන්, වෛද්‍යවරුන් වැන්නන්ගේ කාර්යාලද, වෙන්දේශිකරුවෙකුගේ, තක්සේරුකරුවෙකුගේ මිනින්දෝරුවෙකුගේ, කෙටුම්පත් කරුවෙකුගේ, වුත්තීය සමිති, අන්යෝන්යාධාර සමිති කාර්යාලද, පෞද්ගලික පාසැල්හී කාරියාල්ද, රාජ්‍ය හා රජ්‍ය නොවන සංස්ථාද, සංස්ථා ගත නොකරන ලද ආයතනද මීට අයත්වේ.

සේවයේ යෙදවීමේ අවම වයස[සංස්කරණය]

වසය අවුරුදු 16ට අඩු කිසිම කෙනෙකු සාප්පුවක හෝ කාර්යලයක සේවයේ යෙදවීම තහනම් වේ.(2021.01.18 දින සිට)

මෙම පනතින් සලසා ඇති සේවක සහන[සංස්කරණය]

සාමන්‍ය වැඩකරන වෙලාවන්[සංස්කරණය]

 • දිනකට පැය 8යි ( කෑම පැය හැර)
 • සතියේ එක් දිනක කෑම විවේකය නොමැතුව පැය 5කි (වරු දිනය)
 • මුළු එකතුව සතියකට පැය 45කි
 • අවුරුදු 18ට අඩු කාන්තාවන් හා අවුරුහු 16ට අඩු පිරිමින් පෙරවරු 6ට පෙර හා පස්වරු 6න් පසුව සේවයේ යෙදවිය නොහැක
 • අවුරුදු 18ට වැඩි කාන්තාවන් පස්වරු 8වන තෙක් ඕනෑම සාප්පු හා කර්යාලයක සේවයේ යෙදවිය හැක
 • අවුරුදු 18ට වැඩි කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කැමැත්ත සහිතව පමණක් රාත්‍රී 10 තෙක් හෝටලයක හෝ භෝජනාගාරක ස්ඒවයේ යෙදවිය හැක.
 • අවුරුදු 18ට වැඩි කාන්තාවන් නේවාසික හෝටල් ව්අල, දුරකථන ක්‍රියකරවන්නින්, පිළිගැනීමේ නිලධාරීන්, කන්තා සහයකයින් වශයෙන්ද, ගුවන් තොටුපලේ කාර්යාලයක රාත්‍රී කාලයේ ගොඩබිම් සත්කාර කරන්නික් වශයෙන් සේවයේ යෙදවීමට අවසර ඇත
 • අවුරුදු 16ට වැඩි පිරිමින් හෝටලයක භෝජනාගාරයක හා විනෝදශාලවක රාත්‍රී 10න් පසු සේවයේ යෙදව්ය හැක.

අතිකාල[සංස්කරණය]

 • දිනකට හෝ සතියකට නියමවූ සාමන්‍ය සේවා කාලයට අමතව සේවය කරන සෑම සේවා කාලයක්ම අතිකාල සේවා ලෙස සැලකේ.
 • ඒ සදහා ගෙවීම සාමන්‍ය පැයක වේතනය මෙන් එකහමාර ගුණයකි.
මාසික වැටුප x 1 1/2
240
 • අතිකාල සේවාවන්හි උපරිමය සතියකට පැය 12කි.

නිවාඩු[සංස්කරණය]

සති නිවාඩු[සංස්කරණය]

 • පනතේ 5 වගන්තියට අනුව අතිකාල සේවාවන් හැර පැය 28කට නොඅඩු කාලයක් සතියකදී සේවය කර ඇති සේවකයෙකුටම වැටුප් සහිත දින එකහමාරක සති නිවාඩුවක් සදහා හිමිකම ඇත.

වාර්ෂික නිවාඩු[සංස්කරණය]

 • වාර්ෂික නිවාඩු සම්පුර්ණ වැටුප් සහිතව වසරකට දින 14කි. සේවයේ බැදුන මුල් වසර තුල හිමිකම් නොමැත
 • කිසිවෙකුගේ සේවය ආරම්භ වන්නේ,
අප්‍රේල් 01 දිනට පෙර නම් දින 14ක් ද
ජූලි 01 දිනට පෙර නම් දින 10ක් ද,
ඔක්තෝම්බර් 01 දිනට පෙර නම් දින 07ක් ද
ඔක්තෝම්බර් 01 දිනට පසු නම් දින 04ක් ද ඊලග වසරේ ලබා ගත හැක.
 • ඉන් පසු සෑම වසරකම දින 14ක් නිවාඩු හිමිය. සේවයෙන් ඉවත්වීමේදී වාර්ෂික නිවාඩු වලට හිමිකම් ලැබෙන්නේ පසුගිය වසර සදහා හිමි ලබා නොගත් වාර්ශික නිවාඩු ඇත්නම් ඒවාද, සේවයෙන් ඉවත්වන වර්ශයේ සේවය කලේ මාස 10කට අඩුවෙන් නම් මාසයකට එක් දින බැගින්ද, මාස 10ට වැඩි නම් දින 14 සදහාම හිමිකම් ලබයි. කිසියම් අයුරකින් මෙම නිවාඩු ලබාදිය නොහැකි නම්, ඒ සදහා මුදල් වටිනාකම ලබා දිය යුතුඅ.

අනියම් නිවාඩු[සංස්කරණය]

 • වසරකට දින 7කි. සේවයේ බැදුන වසරේ හිමිවන්නේ දෙමාසයකට එක් නිවාඩුවක් බැගිනි.

ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු[සංස්කරණය]

 • පනතේ 7 වගන්තියට අනුව රජයේ ප්‍රකාශිත වෙළද නිවාසු දිනයන් ප්‍රසිද්ද නිවාඩු ලෙස දැක්වේ.
 1. තෙයිපොංගල් දිනය
 2. ජාතික දිනය (පෙබ 4)
 3. සිංහල හින්දු අවුරුදු දිනට පෙර දිනය
 4. සිංහල හින්දු අවුරුදු දිනය
 5. මැයි දිනය
 6. වෙසක් පුර පසලොස්වක දිනයට පසු දිනය
 7. නබි තුමාගේ උපන්දිනය
 8. නත්තල් දිනය
 • වැටුප් සහිත ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින 8ක් මෙම පනත මගින් ආවරණය වන සේවකයින්ට හිමිය. කම්කරු කොමසාරිස්ගේ පූර්ණ අනුමැතියට යටත්ව මෙම දිනයන්හි සේවයේ යෙදවීමට සේව්‍යාට පුලුවන. එලෙස සේවයේ යොදා ගත්විට, එම දිනය වෙනුවට වැටුප් සහිත නිවාඩු දිනයක් දෙසැම්බර් 31 වන දිනට පෙර ලබාදීම හෝ එදින සේවය සදහා දිනක වැටුප මෙන් දෙගුනයක් ගෙවිඅය යුතුය.

පෝය නිවාඩු[සංස්කරණය]

 • පසලොස්වක පෝයදින නිවාඩු දිනයකි.
 • පෝයදිනක වැඩ කලහොත් ඒ සදහා සාමන්‍ය දිනක වැටුප මෙන් එකහමාර ගුණයක් ගෙවිය යුතුය.

සුබසාධන පහසුකම්[සංස්කරණය]

 • සේවා ස්ථානයේ සෑහෙන ප්‍රමාණයකට සුදුසු තත්වයේ ආලෝකය හා වාතශ්‍රය
 • ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයටම වෙන වෙනම වැසිකිළි හා සේදීමේ පහසුකම්
 • කෑම ගැනීමට හැකි ප්‍රමාණයේ ඉඩ පහසුකම්
 • ගණුදෙනුකරුවන්ට හා සේවයේ නියුතු කාන්තාවන්ට වාඩිවීම සදහා ආසන සැපයිම (අවම ව්අශයෙන් කාන්තාවන් තිදෙනෙකුට එක බැගින්)

ප්‍රසූත නිවාසු හා පහසුකම්[සංස්කරණය]

 • සාප්පු හා කාර්යලයක සේවය කරන සෑම සේවිකාවකටම උපදින පලමු සජීවී දරු දෙදෙනා සදහා වැටුප් සහිත සති 12ක නිවාඩු හිමිකම් ඇත. සජීවි දරු උපත් දෙකකින් පසුව උපදින දරුවන් සදහා ප්‍රසූතියකට අයත් වන්නේ වැටුප් සහිත සති 6ක නිවාඩු පමණි. මෙම නිවාසුව ගණන් ගැනීමේ දී නිවාසු දින ගණන් නොගැනේ.
 • ප්‍රසූතියකට තෙමාසයකට පෙර හා පසු කලය තුල දරුවාට හෝ මවට අන්තරාදයක විය හැකි වැඩහි යෙදවීම තහනම්ය
 • ප්‍රසූතිය හෝ දරුවෙකු පිළිසිද ගැනීම නිසා ඇතිවන රෝගී තත්වයක් නිසා සේවයෙන් පහ කිරීම තහනම් වේ. එසේම ප්‍රසූත නිවාඩු සිටින කාලය තුලදී සේවයෙන් පහකිරීම සම්බන්ධයෙන් දැන්වීම තහනම්වේ.
 • සජීවී නොවන එනම් මළ හෝ කළල රූපයක් වුවද ප්‍රසූත කල විට සාමන්‍ය ප්‍රසූතියකදී මෙන් දින 42ක ප්‍රසූතිකාධාර පහසුකම් හිමිවේ. ( මෙම හිමිකම ලැබීමට කළලය සති 42 හෝ අගල් 12ක් දිග හෝ රාත්තල් දෙකක් බර විය යුතුය.)

සේව්‍ය වගකීම්[සංස්කරණය]

වැටුප්[සංස්කරණය]

සාප්පු හා කර්යාල සේවක පනත අදාලවන සේවකයින් 4ක් හෝ ඊට වැඩි සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන තොග හා සිල්ලර වෙළදාම සදහා ද, සේවකයින් 10ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන හෝටල් හා භෝජනාගාර සේවකයින් සදහාද පඩි පාලක පනත යටතේ වැටුප් නියම කර ඇත. අනිකුත් සාප්පු හා කාර්යාල සේවකයින් සදහා සේව්‍ය සේවක එකගතාවය මත වැටුප් තීරණය කරේ. සේවකයාගේ වැටුප් මුදල නීතියෙන් ඇති අඩු කිරීම් හැර වෙනත් කිසිදු මුදලක් අඩු නොකොට ලංකාවේ වලංගු මුදලින් ගෙවිය යුතුය.

සේවකයාගේ කැමැත්ත ඇතිව කල හැකි අඩුකිරීම්  60% නොයික්ම විය යුතුය. එසේ අඩු කිරීම් කල හැකි කරුනු පහත දැක්වේ.

 • කම්කරු කොමසාරිස් තුමා විසින් අනුමත කරන ලද විශ්‍රාම වැටුප්, අර්ථසාධක, රක්ෂණය හා ඉතිරිකිරීම්  ආදිය සදහා දායක මුදල්.
 • ආහාර ද්‍රව්‍යවල වටිනාකම හා නවාතැන් ගාස්තු
 • සේව්‍යා විසින් සපයා ඇති ගෙයක ගෙවල් කුළී
 • ඇප මුදල් වාරික
 • කොමසාරිස්තුමා අනුමත කල වෙනත් පහසුකම් හා ගාස්තු
 • සේවය කරන  වෙළද සැලෙන්  ඔහුට විකුණු බඩුවල මිල
 • දඩ (දඩ සදහා කරන ලද අඩු කිරීම් 5% නොයික්මවිය යුතුය.)
 • අරමුදලින් ලබාගත් ණය මුදල් වාරික
 • සේවකයාගේ ඉල්ලීම් පිට සේව්‍යා විසින් වෙනත් අයෙකුට දෙන ලද මුදල්
 • ණය සදහා වන පොලිය ආදිය.

වැටුප් ගෙවීමේ කාලසීමාවන්[සංස්කරණය]

( පනතේ 19 වන වගන්තිය)

 • වැටුප් ගෙවීම සතියකට එක් වරක් නම්, එම සතිය අවසන් වී දින 3ක් ඇතුලතද,
 • දෙසතියකට වරක් නම් එම දෙසතිය අවසන් වී දින 05ක් ඇතුලත ද,
 • මාසයකට වරක් නම් එම මාසය අවසන් වී දින 10ක් ඇතුලතද,
 • සේවය අවසන් වන අවස්ථාවක සේවය අවසන් වූ දින සිට  වැඩ කරන දින 02ක් තුල ඉපයූ වැටුප් ගෙවිය යුතුය.

සේවක වගකීම්[සංස්කරණය]

 • සේවක - සේව්‍ය දෙපක්ෂය විසින් එළඹෙන කොන්දේසි ප්‍රකාරව විනය ගරුකව සේවයට අවනතව සේවය කිරීම.
 • වාර්ෂික නිවාඩු සේව්‍යයා සමග එකගත්වයෙන් ඇති කොට ගෙන ලබා ගැනීම.
 • නියමිත සේවා කාලය තුල සේවයේ යෙදීම.