ෆෙඩරල්

විකිපීඩියා වෙතින්

කලින් වෙනම තිබී පසුව එකව තනි රටක් බවට පත්වූ රටක් ‍ෆෙඩරල් රටක් ලෙස හැඳින්වේ.
ප්‍රධාන රජයක්ද එක් එක් ෆෙඩරලයකට වෙනම රජයන්ද ඇත.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆෙඩරල්&oldid=272275" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි