ෆෘක්ටෝස්

විකිපීඩියා වෙතින්
  • ග්ලුකෝස් අණු  2ක් එකතු වීමෙන් මොල්ටෝස් අණුවක් සැදේ.

ග්ලුකෝස්+ග්ලුකෝස්  මොල්ටෝස්+ජලය

  • පිෂ්ටය ජිරණයේ අතරමැදි ඵලයකි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆෘක්ටෝස්&oldid=482318" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි