ෆ්‍රෑන්ක් හාඩි (හාඩි දරුවෝ)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ෆ්‍රෑන්ක් හාඩි යනු ෆ්‍රෑන්ක්ලින් ඩබ්ලිව්. ඩික්සන් රචිත හාඩි දරුවෝ නවකතා මාලාවේ හමුවන කල්පිත චරිතයක් වන අතර හාඩි දරුවන් ගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා  වෙයි.ෆ්‍රෑන්ක් ට දුඹුරු හිසකේ සහ අඳුරු පැහැ දෙනෙත් හිමි අතර බේපෝර්ට් නම් කල්පිත නගරයේ ඔහුගේ දෙමව්පියන් හා ජීවත් වෙයි..