හිමාෂ මනුප්‍රිය දිසානායක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හිමාෂ මනුප්‍රිය දිසානායක
උපත
නිවහනශ්‍රී ලංකාව
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
අධ්‍යාපනයනාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
සංගණ්‍ය වන්නේදෙරණ ලිටල් ස්ටාර් 2009

හිමාෂ මනුප්‍රිය දිසානායක යනු දෙරණ ලිටල් ස්ටාර් 2009 ජයග්‍රාහකයායි.

හිමාෂ මනුප්‍රිය දිසානායක කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]