හින්දුස්ථානි රාග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙහි දැක්වෙන්නේ හින්දුස්ථානි සම්භාව්‍ය සංගීතයට අයත් රාග ලැයිස්තුවකි.

රාග ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

 • අල්හයියා බිලාවල්
 • අම්රිත්වර්ශිනි
 • ආසා
 • ආශාවරී
 • අහිර් භෛරවී
 • බාගේෂ්රී
 • බහර්
 • භෛරගී
 • භෛරල්කා 
 • බාර්වා
 • භෛරව
 • භෛරවී
 • Bhatiyar
 • Bhimpalasi
 • Bhinnashadaja
 • Bhoopeshwari
 • Bhopali
 • Bhupal Todi
 • Bibhas
 • Bihag
 • Bihagara
 • Bilaskhani Todi
 • Bilaval
 • Brindabani Sarang
 • Darbari Kanada
 • දීපක් (Poorvi Thaat)
 • Desh
 • Desi
 • Dhanashree
 • දුර්ගා
 • Gauri
 • Gond
 • Gurjari
 • Hameer
 • වාටිය Bihag
 • Hindol
 • Jaijaivanti
 • Jaitsri
 • Jaunpuri
 • Jhinjhoti
 • අවදි
 • Jogiya
 • Kafi
 • Kalavati
 • කල්යාණි
 • Kedar
 • Khamaj
 • Kirwani
 • ලලිත්
 • Madhukali
 • Madhuvanti
 • Malgunji
 • Malhar
 • Malkaush
 • Marva
 • Megh
 • Megh Malhar
 • Multani
 • Nat භෛරව්
 • Patdeep
 • Pilu
 • Puriya
 • Puriya Dhanashree
 • Purvi
 • Rageshree
 • Ramkali
 • Sahana
 • Sarpada
 • Shankara
 • Shivaranjani
 • Shree
 • Sindhu Bhairavi
 • Sohni
 • Sorath
 • Suhi
 • Todi
 • වසන්ත්
 • Yaman
 • Yaman Kalyan
 • Zeelaf
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හින්දුස්ථානි_රාග&oldid=430168" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි