හයවන පාවුළු පාප්වහන්සේ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හයවන පාවුළු පාප්වහන්සේ
Paulaudenece1977.jpg
Installed21 ජුනි 1963
Term ended6 අගෝස්තු 1978 (&0000000000000015.00000015 years, &0000000000000046.00000046 days)
Predecessorවිසිතුන්වන ජුවාම්
Successorපළමුවන ජුවාම් පාවුළු
Personal details
Birth nameජියොවානි බැටිස්ටා එන්රිකෝ ඇන්ටෝනියෝ මාරියා මොන්ටිනි
Born26 සැප්තැම්බර් 1897(1897-09-26)
Died6 August 1978(1978-08-06) (වයස 80)
Other popes named පාවුළු