සොස්නොවෝ

විකිපීඩියා වෙතින්

සොස්නොවෝ, රුසියාවේ පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සොස්නොවෝ&oldid=390329" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි