සෛලීය ශ්වසනය ජ

විකිපීඩියා වෙතින්
Typical eukaryotic cell

සෛලීය ශ්වසනය ජීවීන්ගේ  සෛල තුල පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය වල අඩංගු ජෛවරසායනික ශක්තිය ATP බවට පත්කිරීමට සිදුවන පරිවෘත්තීය ක්‍රියා දාමයක හා විවිධ  ක්‍රියාවලීන් ගේ එකතුවක් වේ. ශ්වසනයේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා විශාල  අනු කුඩා අණු බවට  බිදහෙලන     අපවෘත්තිය ක්‍රියා වේ. , which break large molecules into smaller ones, releasing energy in the process, as weak so-called "high-energy" bonds are replaced by stronger bonds in the products. Respiration is one of the key ways a cell releases chemical energy to fuel cellular activity. Cellular respiration is considered an exothermic redox reaction which releases heat. The overall reaction occurs in a series of biochemical steps, most of which are redox reactions themselves. Although cellular respiration is technically a combustion reaction, it clearly does not resemble one when it occurs in a living cell because of the slow release of energy from the series of reactions.

References[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෛලීය_ශ්වසනය_ජ&oldid=428409" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි