සෙරන්ඩිබයිට්

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ අඹකොට්ටේ ප්‍රෙද්ශයේ ගඟපිටිය ගමෙන් හමුවන ඉතා විරලව සහ වටිනා මැණික් වර්ගයකි

බාහිර යොමු[සංස්කරණය]

http://www.handbookofmineralogy.com/pdfs/serendibite.pdf සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2012-09-28 at the Wayback Machine

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෙරන්ඩිබයිට්&oldid=593862" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි