සුභාස් චන්ද්‍රබෝස්

විකිපීඩියා වෙතින්
සුභාස් චන්‍ද්‍රබෝස්
උපත23 ජනවාරි 1897(1897-01-23)
Cuttack, Bengal Presidency, British India
විපත18 August 1945 (presumed)
තායිවානය
ජාතිකත්වයඉන්‍දියානු
Alma materUniversity of Calcutta,
University of Cambridge
දේශපාලන පක්ෂයIndian National Congress, Forward Bloc
ආගමHinduism
වල්ලභයාEmilie Schenkl
දරුවන්Anita Bose Pfaff
දෙමාපියන්Janakinath Bose
Prabhavati Devi

සටහන්[සංස්කරණය]

වැඩිදුර කියැවීම්[සංස්කරණය]

 • Indian Pilgrim: an unfinished autobiography / Subhas Chandra Bose; edited by Sisir Kumar Bose and Sugata Bose, Oxford University Press, Calcutta, 1997
 • The Indian Struggle, 1920-1942 / Subhas Chandra Bose; edited by Sisir Kumar Bose and Sugata Bose, Oxford University Press, Calcutta, 1997 ISBN 978-0-19-564149-3
 • Brothers Against the Raj—A biography of Indian Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose / Leonard A. Gordon, Princeton University Press, 1990
 • Lost hero: a biography of Subhas Bose / Mihir Bose, Quartet Books, London; 1982
 • Jungle alliance, Japan and the Indian National Army / Joyce C. Lebra, Singapore, Donald Moore for Asia Pacific Press,1971
 • The Forgotten Army: India's Armed Struggle for Independence, 1942–1945, Peter W. Fay, University of Michigan Press, 1993, ISBN 0-472-08342-2 / ISBN 81-7167-356-2
 • Democracy Indian style: Subhas Chandra Bose and the creation of India's political culture / Anton Pelinka; translated by Renée Schell, New Brunswick, NJ : Transaction Publishers (Rutgers University Press), 2003
 • Subhas Chandra Bose: a biography / Marshall J. Getz, Jefferson, N.C. : McFarland & Co., USA, 2002
 • The Springing Tiger: Subhash Chandra Bose / Hugh Toye : Cassell, London, 1959
 • Netaji and India's freedom: proceedings of the International Netaji Seminar, 1973 / edited by Sisir K. Bose. International Netaji Seminar (1973: Calcutta, India), Netaji Research Bureau, Calcutta, India, 1973
 • Correspondence and Selected Documents, 1930-1942 / Subhas Chandra Bose; edited by Ravindra Kumar, Inter-India, New Delhi, 1992.
 • Letters to Emilie Schenkl, 1934-1942 / Subhash Chandra Bose; edited by Sisir Kumar Bose and Sugata Bose, Permanent Black : New Delhi, 2004
 • Japanese-trained armies in Southeast Asia: independence and volunteer forces in දෙවන ලෝක යුද්ධය / Joyce C. Lebra, New York : Columbia University Press, 1977
 • Burma: The Forgotten War / Jon Latimer, London: John Murray, 2004

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුභාස්_චන්ද්‍රබෝස්&oldid=653960" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි