සුදු කුහරය

විකිපීඩියා වෙතින්

සාමාන්‍ය සාපේක්ෂතා වාදයෙහි, සුදු කුහරයක් යනු, පිටතින් ඇතුළු විය නොහැකි වුවත් එයින් පදාර්ථය සහ ආලෝකය බැහැර යෑ හැකි අවකාශකාලයෙහි මනඃකල්පිත ප්‍රදේශයකි. මේ අතින් බලන කල, පිටතින් පමණක් ඇතුළු විය හැකි හා පදාර්ථය සහ ආලෝකය එය වෙතින් මිදී යා නොහැකි කළු කුහරයක ප්‍රතිලෝමය සුදු කුහරයක් වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුදු_කුහරය&oldid=468176" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි