සී.ටී. ෆනෑන්ඩු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිරිල් ටියුඩර් ෆනෑන්ඩු (ජනවාරි 28 1921 - ඔක්ෙතාබර් 21 1977)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සී.ටී._ෆනෑන්ඩු&oldid=282424" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි