සිරුර

විකිපීඩියා වෙතින්

ජීවී දෑ අරභයා සැලකූ කල, සිරුර යනු යමෙකුගේ භෞතික ශරීරය වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිරුර&oldid=277938" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි