සිකස්සෝ කලාපය (මාලි)

විකිපීඩියා වෙතින්

සිකස්සෝ කලාපයේ අගනුවර වන සිකස්සෝ, රටේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ. ප්‍රධාන ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් අතර වෙස්මුහුණු සහ සතුන්ට ගරු කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ සෙනවුෆෝ, මාලිහි හොඳම ගොවීන් ලෙස ප්‍රසිද්ධ සමාගෝ සහ මාලිහි ප්‍රධාන ජනවාර්ගික කණ්ඩායම වන බඹරා ජනතාව ඇතුළත් වේ.

පරිපාලන අංශ[සංස්කරණය]

සිකස්සෝ කලාපයේ සර්කල්

සිකස්සෝ කලාපය සර්කල් හතකට බෙදා ඇත:[1][2]

සර්කල් නම ප්‍රදේශය (වර්ග කි.මී.) ජනගහනය 1998 සංගණනය ජනගහනය 2009 සංගණනය
බූගුනි 20,028 307,633 459,509
කඩියෝලෝ 5,375 130,730 239,713
කොලොන්ඩිබා 9,200 141,861 202,618
කූටියාලා 8,740 382,350 575,253
සිකාසෝ 15,375 514,764 725,494
යන්ෆොලිලා 9,240 163,798 211,824
යොරෝසෝ 5,500 141,021 211,508

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

  1. (in fr) Loi N°99-035/ du 10 Aout 1999 Portant Création des Collectivités Territoriales de Cercles et de Régions, Ministère de l'Administration Territoriales et des Collectivités Locales, République du Mali, 1999, http://www.matcl.gov.ml/PDF/LoiCreationCercleReg.pdf, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2024-02-06 .
  2. (in fr) Communes de la Région de Sikasso, Ministère de l’administration territoriale et des collectivités locales, République du Mali, http://www.matcl.gov.ml/pdf/ComRegSikasso.pdf .
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිකස්සෝ_කලාපය_(මාලි)&oldid=628644" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි