සැකිලි සාකච්ඡාව:Country data Romania

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Please see සැකිල්ල:රටේ දත්ත රුමේනියාව. It was there! ---ශ්වෙත (talk) 10:42, 26 ජූනි 2012 (යූටීසී)