සැකිල්ල:WPBannerMeta/templatepage/catimp

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

  • [[:Category:{{{CAT}}} {{{ASSESSMENT_CAT}}}]] – ([{{fullurl:Category:{{{CAT}}} {{{ASSESSMENT_CAT}}}|action=edit&preload=Template:WPBannerMeta/templatepage/preloadimp&editintro=Template:WPBannerMeta/templatepage/editintro&preview=no&summary=Creating+category+for+%5B%5BWP%3A1.0%2FA%7C1.0+Assessment+scheme%5D%5D&preloadimp=%7B%7B%7BCAT%7D%7D%7D&preloadtopic=%7B%7B%7BASSESSMENT_CAT%7D%7D%7D&preloadproject=}} create])
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:WPBannerMeta/templatepage/catimp&oldid=455692" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි