සැකිල්ල:පරිශීලකසාදාවා

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Usertcb වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

[[::පරිශීලක:උදාහරණය|උදාහරණය]] ([[::පරිශීලක සාකච්ඡාව:උදාහරණය|සාකච්ඡාව]]| [[::විශේෂ:දායකත්ව/Example|දායකත්‍ව]]| [[::විශේෂ:වාරණය කරන්න/උදාහරණය|වාරණය]])