සැකිල්ල:Unblock

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Orologio blu.svg
මෙම වාරණයට ලක් වූ පරිශීලකයා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ වාරණය නැවත පරීක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටී:

Unblock (block logactive blocksglobal blocksautoblockscontribsdeleted contribsabuse filter logcreation logchange block settingsunblockcheckuser (log))


ඉල්ලීමට හේතුව:

සටහන්:

  • In some cases, you may not in fact be blocked, or your block has already expired. Please check the list of active blocks. If no block is listed, then you have been autoblocked by the automated anti-vandalism systems. Please remove this request and follow these instructions instead for quick attention by an administrator.
  • Please read our guide to appealing blocks to make sure that your unblock request will help your case. You may change your request at any time.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template may be used by a blocked user or IP address to request a review of the block in accordance with the blocking policy. It is recommended to read the Guide to appealing blocks before using this template.

Usage[සංස්කරණය]

The following should be placed on your talk page:

{{unblock | reason=your reason here ~~~~}}

Remember to replace "your reason here" with why you think you should be unblocked.

Notes[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Unblock&oldid=344716" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි