සැකිල්ල:Togneme

විකිපීඩියා වෙතින්
This editor is a Redoubtable Togneme and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix and Free Errata Sheet.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Togneme&oldid=144631" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි