සැකිල්ල:Taxonomy/Terrestrornithes

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පූර්වජ තක්සෝන
Domain: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
උපරාජධානිය: Eumetazoa [Taxonomy; edit]
Clade: ParaHoxozoa [Taxonomy; edit]
Clade: Bilateria [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Superphylum: Deuterostomia [Taxonomy; edit]
වංශය: Chordata [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Subphylum: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Infraphylum: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
උපරිවර්ගය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
..... .....
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: Euavialae [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
වර්ගය: Aves [Taxonomy; edit]
අධෝවර්ගය: Neognathae [Taxonomy; edit]
Superorder: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Division: {{{1}}} [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about Litoritelluraves. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Litoritelluraves's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Neoaves [Taxonomy; edit]
Rank: zoodivisio (displays as Division)
Link: Litoritelluraves
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references: http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?a=checkTaxonInfo&taxon_no=207706&is_real_user=1
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Terrestrornithes&oldid=319385" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි