සැකිල්ල:Taxonomy/Archosauria

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පූර්වජ තක්සෝන
Unrecognized taxon (fix): Eucrocopoda
Clade: Archosauria [Taxonomy; edit]

Making progress. If the table below looks correct, then the necessary taxonomic information for the target taxon exists.

Error: missing taxonomy template. Taxonomic information is missing for "Eucrocopoda", given as the value of parent. Is "Eucrocopoda" spelt correctly? Is it the scientific name, not the English name? If so, "Template:Taxonomy/Eucrocopoda" needs to be created: create page.

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Eucrocopoda [Taxonomy; edit]
Rank: clade (displays as Clade)
Link: Archosaur|Archosauria(links to Archosaur)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: Template:Taxonomy/Eucrocopoda
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Archosauria&oldid=414588" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි