සැකිල්ල:Subspeciesbox/example

විකිපීඩියා වෙතින්

Subspeciesbox/example
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය e
Unrecognized taxon (fix): Mus
උපගණය: Template:Taxonomy/MusMus
Linnaeus, 1758
විශේෂය: Template:Taxonomy/MusM. musculus
Linnaeus, 1758
උපවිශේෂය: Template:Taxonomy/MusM. m. domesticus
ත්‍රිපද නාමය
Mus musculus domesticus
Schwarz & Schwarz, 1943
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Subspeciesbox/example&oldid=619324" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි