සැකිල්ල:Subpage other

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template checks whether the current page is a subpage or not. A subpage is a page that has a slash:

[[Template:Parentpage/Subpage]]

Exception: in article space (mainspace) the slash is part of the title, and there are no subpages. Example, AC/DC is a parent page not a subpage.

Usage example: both Template:Infobox element isotopes and Template:Infobox element isotopes/infotable use documentation page Template:Infobox element isotopes/doc. We only want to categorise the parent page. So in the /doc page we add:

{{Subpage other|<!-- do not categorise -->|[[Category:Chemical element infobox]]}}
Note
WP:Subpage uses an other definition than magic word {{SUBPAGENAME}}. This template uses the former definition (pagename has an after-slash part).

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Subpage_other&oldid=438285" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි