සැකිල්ල:Sovereign Editor

විකිපීඩියා වෙතින්
This editor is a Sovereign Editor and is entitled to display this Bufonite Editor Star.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Sovereign_Editor&oldid=144628" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි