සැකිල්ල:Skip to section/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

Place at top of talk pages so you can skip to the relevant section.

Placement

Place : {{Skip to section|1=Put section name here|2=Optional replacement heading}} at the top of the talk page.
For short versions, use {{sts|section name}} or {{tosec|section name}}

Parameters
 • Use of parameter 2 omits "Skip to section: " from the link text:
  • if a value is specified, this alone is used as the link text;
  • an empty parameter uses the section heading alone as the link text.
Note

This is not an official Wikipedia policy. Use with discretion!

See also[සංස්කරණය]

 1. Template:Top of page
 2. Template:Skip to bottom
 3. Template:Skip to talk
 4. Template:Skip to section
 5. Template:Back to contents
 6. Template:Skip to top and bottom


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Skip_to_section/ලේඛය&oldid=581080" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි