සැකිල්ල:Region history sidebar title

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is used to generate the above/title section in a region history sidebar.

Example syntax[සංස්කරණය]

{{Sidebar with collapsible lists
| name = {{subst:PAGENAME}}
| bodyclass = vcard <!--plainlist / hlist-->
| wraplinks = true
| title = {{Region history sidebar title |country= <!-- or: |region= --> |image=[[File:(filename)|frameless]]}}
| expanded = {{{expanded|{{{1|}}}}}}

| list1name = 
| list1title = 
| list1 =

| list2name = 
| list2title = 
| list2 =

<!-- (etc) -->

| below = {{portal-inline|''region or country''|size=tiny}}

}}

Parameters[සංස්කරණය]

country
The name of the country, which should be the same as the name used in the article about the history of the country.
Example: |country=the Netherlands to link to History of the Netherlands.
image
Filename of a representative image.
Example: |image=[[File:Albania state emblem.svg|75px|State emblem of Albania]]

For regions that are not countries[සංස්කරණය]

region
The name of the region, which should correspond with the title of the article about the region.
Example: |region=North Dakota

Modifying links[සංස්කරණය]

linkoverride
Optional parameter to override the default History of region link
series
Optional parameter to override the default Category:History of region category link

Removing the separator[සංස්කරණය]

separator-width
By default, the horizontal rule at the bottom of the box has width 1px, to remove the separator, set |separator-width=0.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Region_history_sidebar_title&oldid=376552" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි