සැකිල්ල:Purge page

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Purge server cache

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Places, where transcluded, a link which, when clicked, purges the page. Not suitable for use on article pages.

Parameters (optional)[සංස්කරණය]

|link text Use to set link text as the link's wording (e.g. "Purge server's cache of this page" in place of "Purge server cache").
|color= Use to specify the colo/ur of the link's text.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Purge_page&oldid=388173" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි