සැකිල්ල:Policy in a nutshell

විකිපීඩියා වෙතින්
This page in a nutshell: {{{1}}}

Location[සංස්කරණය]

This infobox template presents a concise summary at the top of Wikipedia policy and guideline pages. It is placed below the title and other infoboxes and above the first paragraph of the main body.

Usage[සංස්කරණය]

  • {{nutshell|text}}
becomes:
මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: text
  • {{nutshell|First bullet point|Second bullet point|Third bullet point}}
becomes:
මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්:
  • First bullet point
  • Second bullet point
  • Third bullet point
  • {{Nutshell|title=A nutshell}}
becomes:
A nutshell අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: {{{1}}}
Template usage notes
  • Use the nutshell summary to make Wikipedia more inviting to new users
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Policy_in_a_nutshell&oldid=273765" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි