සැකිල්ල:Pnt notice

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

If you have just labeled this page as needing translation, please add
{{subst:Needtrans |pg=සැකිල්ල:Pnt notice |Language=unknown |Comments= }} ~~~~
to the bottom of this section of Pages needing translation into English. Please consider also placing
{{subst:uw-notenglish |1=සැකිල්ල:Pnt notice}} ~~~~
on the talk page of the author.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{pnt notice|language|cleanup|Your comments here.}}
  • language: (Optional) The name of the language that requires translation (e.g. "French" or "Mexican Spanish"). If omitted, it is assumed that the language is unknown.
  • cleanup: (Optional) If the literal text "cleanup" is specified, the message and links will point to WP:PNTCU instead of WP:PNTFC.
  • comments: (Optional) If present, text will be passed through as the value of the 3rd (Comments=) parameter in the invocation example

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Pnt_notice&oldid=452085" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි