සැකිල්ල:PharaohNamebox

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හොරස් නාමය
G5
{{{HorusHiero}}}
Srxtail2.svg
{{{Horus}}}
නෙබ්ටි නාමය
G16
{{{NebtiHiero}}}
{{{Nebti}}}
රන් හොරස් නාමය
G8
{{{GoldenHiero}}}
{{{Golden}}}
පුද්ගල නාමය
M23L2
Hiero Ca1.svg
{{{PrenomenHiero}}}
Hiero Ca2.svg
{{{Prenomen}}}
රේ ගේ පුත්
G39N5
 
Hiero Ca1.svg
{{{NomenHiero}}}
Hiero Ca2.svg
{{{Nomen}}}

{{PharaohNamebox
|HorusHiero=
|Horus= 
|NebtiHiero=
|Nebti=
|GoldenHiero=
|Golden=
|PrenomenHiero=
|Prenomen= 
|NomenHiero=
|Nomen=
}}

Ancient Egypt template list[සංස්කරණය]

Sidebars

Other templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:PharaohNamebox&oldid=388545" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි