සැකිල්ල:Pagetype

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is used to identify what kind of page it or its subject page is.

Usage[සංස්කරණය]

{{pagetype | class | page= }}

Parameters[සංස්කරණය]

class

This unnamed parameter is optional and is used to distinguish between different non-article pages in mainspace (e.g. disambiguation pages and redirects). See below for details.

page

The name of a page. The default is the current page.

subjectspace

If set to yes then subjectspace pages will be treated the same as talkspace pages.

Output[සංස්කරණය]

Namespace class Output
Talk disambig, disamb, dab page
redirect, redir
na
anything else article
User talk anything page
MediaWiki talk
Help talk
Portal talk
Project talk
File talk anything file
Template talk anything template
Category talk anything category
Any subjectspace portal, project page
disambig, disamb, dab
redirect, redir
na
image, file file
template, temp, templ template
category, cat, categ category
anything else article
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Pagetype&oldid=436297" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි