සැකිල්ල:OSM relation

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{OSM relation|OpenStreetMap relation number}}

This template creates an inline link to an OpenStreetMap relation.

Full syntax
{{OSM relation|OpenStreetMap relation number|Link text}}

The first value from Wikidata is used if the first parameter is empty.

  • Normal
{{OSM relation|21032}}

Geographic data related to OSM relation at OpenStreetMap

  • Text override
{{OSM relation|21032|Bundesautobahn 2}}

Geographic data related to Bundesautobahn 2 at OpenStreetMap

Using |plain=yes
  • Normal
{{OSM relation|21032|plain=yes}}

View at OpenStreetMap

  • Text override
{{OSM relation|21032|Bundesautobahn 2|plain=yes}}

Bundesautobahn 2

Using |link=no
{{OSM relation|21032|Bundesautobahn 2|link=no}}

Geographic data related to Bundesautobahn 2 at OpenStreetMap

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:OSM_relation&oldid=453242" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි