සැකිල්ල:Non-diffusing parent category/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

See WP:DIFFUSE

To be used in conjunction with {{Non-diffusing subcategory}}

{{Non-diffusing parent category|subcategory|subcategory2|subcategory3|subcategory4}}

subcategory – the subcategory (without the prefix "Category:") that has a non-diffusing relationship with the category that this template is placed on.
subcategory2/3/4 etc – Further subcategories (up to nine) can be listed in the template to document parents that have multiple non-diffusive subcategories.

Example[සංස්කරණය]

Single

{{Non-diffusing parent category|Best Actor Academy Award winners}}

produces:

Multiple

{{Non-diffusing parent category|Scottish long-distance runners|English long-distance runners}}

produces:

Other category-header templates[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Non-diffusing_parent_category/doc&oldid=581037" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි