සැකිල්ල:Minor planets navigator

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Place this template in the footer of any numbered minor planet article and don't forget to add parameter |number= to enable additional features (see example below). When used in articles other than numbered minor planets (such as in Asteroid or Minor planet), it is best to start the navigator from the start, that is:

 • {{Minor planets navigator|PageName=[[Ceres (dwarf planet)|1 Ceres]]||2 Pallas|state=autocollapse}}

Arguments[සංස්කරණය]

 • | the first unnamed argument is for the designation of the preceding minor planet
 • |number= contains the object's number (current article). It will produce a link to the corresponding entry in the catalog and categorize the article.
 • |PageName= allows to format/override the displayed title (current article), analogous to DISPLAYTITLE.
 • | the second unnamed argument is for the designation of the subsequent minor planet

Example[සංස්කරණය]

For article (55637) 2002 UX25, which has the catalog number 55637:

සැකිල්ල:Pre2
This will produce

The four parameters are set as follows:

 • | (55636) 2002 TX300 — the designation of the preceding minor planet
 • |number= 55637 — current article; number only
 • |PageName= {{mp|(55637) 2002 UX|25}} — current article; formatted version, numeric indices are then displayed in subscript
 • | (55638) 2002 VE95 — the designation of the succeeding minor planet

The PageName parameter can be left empty for minor planets that are named or unnamed, but with no subscript number. In the resulting output, the article itself (central item) will link to the corresponding entry in the list of minor planets. The first and last item of the triplet will link directly to the article.

Category[සංස්කරණය]

Using {{Minor planets navigator}} with a number parameter automatically adds the article to Category:Minor planet object articles (numbered). As of January 2019, there are 3,087 articles in this category.

Collapsible options[සංස්කරණය]

Initial visibility: currently defaults to expanded

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{Minor planets navigator|state=collapsed}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
 • |state=expanded: {{Minor planets navigator|state=expanded}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
 • |state=autocollapse: {{Minor planets navigator|state=autocollapse}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • එම පිටුව තුල වෙනත් {{navbar}}, {{sidebar}} හෝ වෙනත් ඕනෑම හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් තිබේනම්, මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
  • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to expanded.

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Minor planet link templates/See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Minor_planets_navigator&oldid=479422" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි