සැකිල්ල:Medical resources

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වර්ගීකරණය
බාහිර සම්පත්
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

To be used with {{Infobox medical condition (new)}} to display parameters and data that is important, but not relevant to the average reader. It goes in the first part of the section called "External links".

Examples[සංස්කරණය]

වර්ගීකරණය
බාහිර සම්පත්
{{Medical resources
| ICD10      = <!--{{ICD10|Xxx.x}}-->
| ICD9      = <!--{{ICD9|xxx}}-->
| ICDO      = 
| OMIM      = 
| DiseasesDB   = 
| MedlinePlus   = 
| eMedicineSubj  = 
| eMedicineTopic = 
| MeshID     = 
| GeneReviewsNBK = 
| GeneReviewsName = 
| NORD      = 
| GARDNum     = 
| GARDName    = 
| Orphanet    = 
| AO       = 
| RP       = 
| WO       = 
| OrthoInfo    = 
| NCI       = 
}}

Explanations[සංස්කරණය]

|ICD10= The ICD-10 code. Use the {{ICD10}} template to link-out. Search tool here
|eMedicine= eMedicine article reference. Multiple items possible by numbering tags eMedicine1, eMedicine2 etc.
|MeSH= MeSH ID. Multiple items possible by numbering tags MeSH1, MeSH2 etc. Search tool here
|AO= AO classification alphanumeric code. Search tool here
|RP= Radiopaedia article link
|WO= Wheeless Online article link
|NCI= National Cancer Institute

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Medical_resources&oldid=459857" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි