සැකිල්ල:Linkexist

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is a simple way of creating optional links based on whether the target exists or not.

It is presently used in {{culture of region}}, as that template uses the logic in question so many times that transcluding it every time would lead to cluttered code.

Usage[සංස්කරණය]

{{listexist|page|linktext|alternative}}

If alternative is specified, the template will link to that article. Otherwise, the template will link to page if it exists. linktext, if specified, will be the label for the link (or unlinked output).

Examples[සංස්කරණය]

{{linkexist|History of Ghana}}


{{linkexist|History of Ghana|History}}


{{linkexist|History of Ghana|History|Culture of Ghana}}

History

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Linkexist&oldid=395631" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි